(372) 510 8599     |     lauri@moobelsepp.ee

Palgiküla mööbelsepp

10 aastat garantiid!

Garantiitingimused.

Mööbelsepp OÜ (edaspidi Palgiküla Mööbelsepp) mööbliesemed konstrueeritakse piisava tugevusvaruga ja neede valmistatakse suure hoolega eranditult kvaliteetsetest materjalidest. Eelöeldu kinnitamiseks annab Palgiküla Mööbelsepp oma toodetele müügigarantii (edaspidi garantii) järgnevatel tingimustel:

1. Palgiküla Mööbelsepp garanteerib 10 aasta jooksul alates mööblieseme üleandmisest kliendile nende mööblieseme vigade parandamise, mis on põhjustatud Palgiküla Mööbelsepa poolt mittekvaliteetse materali kasutamisest või vigadest Palgiküla Mööbelsepa tootmisprotsessis.

2. Garantii alla kuuluvad ainult need tooted, mille suhtes on Palgiküla Mööbelsepp väljastanud garantiitõendi.

3. Garantii alla ei kuulu:

a. mööblieseme loomuliku kulumisega seotud kahjustused
b. mööblieseme tahtlik rikkumine
c. mööblieseme kahjustumine, kui selle põhjuseks on keskkonna niiskusest ja/või temperatuurist tingitud puidu paisumine / kahanemine
d. mööblieseme pleekimine
e. mööblieseme ülekoormamisest tingitud kahjustused

4. Palgiküla Mööbelsepa poolt antav garantii ei laiene mööblieseme valmistamisel kasutatud furnituuridele (sulgurid, hinged, lukud jms) ja teiste tootjate poolt valmistatud detailidele ja seadmetele (näiteks elektrimootorid, jõuülekanded, valgustid, lülitid jms). Eelnimetatute osas kehtib nende tootjatepoolne garantii.

5. Garantiijuhtumi toimumisel peab klient esimesel võimalusel Palgiküla Mööbelseppa teavitama, esitama mööblieseme soetamisdokumendi (arve), fotod vigastusest ja toimunu kirjelduse ning korraldama vajadusel mööblieseme transpordi Palgiküla Mööbelsepa töökotta.

6. Garantii katkeb:

a. mööblieseme Palgiküla Mööbelsepaga kooskõlastamata ümberehitamise ja viimistlemise tulemusel
b. mööblieseme remontimisel kellegi teise kui Palgiküla Mööbelsepa poolt
c. mööblieseme mitteotstarbekohase kasutamise tõttu (näiteks kasutatakse siseruumidesse ettenähtud mööblit välitingimustes; tooli või lauda kasutatakse ronimisvahendina jms)
d. kui mööbliese kahjustub tulekahju, veeõnnetuse, hõõrdumise, ilmastikutingimuste, kukkumise, kemikaalide ja ebaharilikult kõrge temperatuuri mõju tõttu
e. mööblieseme hoolimatu kasutamise tõttu (näiteks kuuma anuma asetamine selleks mitte ettenähtud pinnale jms)
f. mööblieseme vale paigaldamine (näiteks kapp ei asetse kindlal ja rõhtsal aluspinnal)